Pintu langit di buka di sepertiga malam -->

Iklan Kiri

Pintu langit di buka di sepertiga malam

Samsul Arifin
Sunday, December 30, 2018

PINTU LANGIT DIBUKA DISEPERTIGA MALAM

Telah menceritakan kepada kami bahawa Abdullah, ia berkata;

"Aku membacakan kepada ayahku, telah menceritakan kepada kami bahawa Mu'awiyah bin Amru ia berkata;"

"Telah menceritakan kepada kami bahawa Za`idah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim Al Hajari dari Abu Al Ahwash dari Abdullah dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

"Sesungguhnya Allah 'azza wajalla membuka pintu-pintu langit pada sepertiga malam terakhir kemudian Dia turun ke langit dunia, setelah itu Dia membentangkan tanganNya seraya berfirman:

"Tidaklah seorang hamba yang memohon kepadaKu, pasti aku akan memberinya. (hal itu berlangsung) hingga terbit fajar."

Wallahu'alam bissawab...